logo-icon

Beheer

Beheer

Informatie over de te verlenen beheersdiensten van rp VvE Beheer Schiedam

Ondanks onze veelzijdigheid draait het natuurlijk met name om de te verlenen beheersdiensten. Deze diensten bestaan bij ons met name uit:

Beheer secretarieel

 • verzorgen van in- en uitgaande correspondentie
 • archiveren van de verenigingsstukken
 • verlenen van inzage in de administratie
 • jaarlijks organiseren van de algemene ledenvergadering en daarbij zonder extra kosten aanwezig zijn
 • opstellen en verzenden van de vergaderoproep inclusief agenda, volmachtformulier en presentielijst

Beheer financieel

 • jaarlijks opstellen van een conceptbegroting
 • incasseren en administreren van de maandelijkse bijdragen
 • controleren, administreren en betalen van facturen
 • jaarlijks samenstellen van de balans en de exploitatierekening
 • toelichten van de jaarstukken aan het bestuur en/of de kascontrolecommissie
 • reserveren van het exploitatieresultaat
 • jaarlijks berekenen van het aandeel in de reservefondsen voor de inkomstenbelasting
 • jaarlijks berekenen stookkosten per bewoner (indien van toepassing)
 • informeren van het bestuur over optredende betalingsachterstanden inclusief het (doen) nemen van (rechts) maatregelen tegen leden met een betalingsachterstand.

Beheer verzekeringen

 • blijvend controleren of de verzekerde waarde van uw complex overeenstemt met de herbouwwaarde
 • adviseren in de keuze van verzekeringen en het beheer daarvan
 • het behandelen en indienen van verzoeken in het kader van schadeclaims

Beheer technisch beheer

 • doorzenden van via de website gemelde reparatieverzoeken aan een lid van de technische commissie of een daarvoor aangewezen bestuurslid.
 • controleren dat de gemeenschappelijke installaties en voorzieningen periodiek worden onderhouden