logo-icon

Bouwkeuring

Bouwkeuring

Onze bouwkeuring geeft u een transparant overzicht van de technische staat van uw pand met toelichtingen, advisering en kostenraming

Onze bouwkundige inspecties hebben tot doel de bouwkundige staat van een pand te onderzoeken, om zo duidelijk inzicht te krijgen in de onderhoudsbehoeften en kosten van een pand. Resultaat is een schriftelijke rapportage met een transparant overzicht van de technische staat van het pand met toelichtingen, advisering en kostenraming. 

Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is een woninginspectie die wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur. Doel is om de bouwkundige staat van een huis of bedrijfspand vast te stellen en de eventuele bouwkundige gebreken te rapporteren in een bouwkundig rapport. Een bouwkundige keuring vindt veelal plaats voor of tijdens de aan/verkoop of verbouwing van een huis of bedrijfspand. Veel banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars stellen vaak de eis dat er een recente bouwkundige keuring aanwezig is, en dat deze is uitgevoerd door een daartoe bevoegd bedrijf. Deze keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en gespecialiseerde bouwkundige met een jarenlange bouwkundige ervaring, die de woning of bedrijfspand op basis van een uitgebreid onderzoek op alle van belang zijnde punten beoordeelt. De keuring geeft een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van uw huis of bedrijfspand. 

Wilt u weten of uw huis of bedrijfspand geen gebreken vertoont?

Ook bij ons kunt u terecht voor advies en bouwkundige inspecties.